Cylchlythyr Tŷ Newydd Newsletter

Ticiwch y blychau perthnasol isod i roi caniatâd marchnata i ni.
Please tick all the relevant boxes below to give us marketing permission.
* rhaid darparu / indicates required

Mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn rhan o Llenyddiaeth Cymru. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn defnyddio’ch gwybodaeth o’r ffurflen hon i gysylltu â chi ynglŷn â chyrsiau Tŷ Newydd, newyddion a chyfleoedd. Gadewch i ni wybod sut hoffech chi glywed gennym. Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy glicio’r ddolen ar ddiwedd unrhyw ebost y byddwch yn ei dderbyn gennym, neu trwy gysylltu â ni ar tynewydd@llenyddiaethcymru.org. Byddwn yn trin eich gwybodaeth yn ofalus. Am ragor o wybodaeth am ein polisiau diogelwch, ewch i’n gwefan. Trwy glicio isod, rydych yn cytuno eich bod yn hapus i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau yma.

Email Marketing Powered by Mailchimp